Alles over chronische pijn

Wat is pijn?

We kennen allemaal het gevoel van pijn. Pijn is een vervelend gevoel of sensatie en heeft meerdere gezichten. Pijn kan variëren in intensiteit, de aard van de pijn is in veel gevallen anders en de duur van de pijnervaring verschilt enorm. Hoe komt het dat pijn zo verschillend kan zijn? En waar is pijn eigenlijk goed voor?

Het klinkt misschien gek dat pijn goed voor ons is. Maar pijn helpt ons om te overleven. Pijn is namelijk een soort brandalarm wat ons waarschuwt voor (mogelijk) gevaar aan ons lichaam. Zowel inwendige lichamelijke processen als bedreigingen van buiten ons lichaam kunnen het brandalarm aanzetten. Pijn zorgt ervoor dat we schade aan en in ons lichaam herkennen, zoals het branden van je hand aan het vuur. Maar pijn kan ook gevoeld worden bij mogelijke beschadigingen of veranderingen in het lichaam, waarbij er verstoringen zijn van de balans. Pijn wordt dus niet zonder reden gevoeld.

Omdat de mate van de schade, het gevaar of de verandering enorm kan verschillen is er ook verschil in de soort pijn die ervaren wordt. Om bedreigingen te signaleren en te herkennen om vervolgens alarm te slaan is er een complex systeem aangelegd in ons lichaam. Dit systeem bevat sensoren, zenuwen, het ruggenmerg en delen van onze hersenen. Samen vormen ze het pijnsysteem. Net zoals we licht, geluid, geur en temperatuur meten met zintuigen (sensoren), wordt ook pijn door sensoren gemeten. Daarvoor hebben we in het hele lichaam speciale pijnsensoren, die we nocisensoren noemen. De pijnsensoren detecteren prikkels, zoals druk, warmte of een chemisch signaal. Wanneer er een bepaalde grens wordt overschreden van zo een dergelijke prikkel stuurt de pijnsensor een signaal via de zenuwen en het ruggenmerg naar de hersenen. Hoe langer de heftige prikkel aanhoudt, hoe meer pijnsignalen er naar de hersenen worden verstuurd. De hersenen beoordelen of de prikkel juist is en ook daadwerkelijk bewust ervaren wordt als pijn. Het wordt nog veel ingewikkelder.