De essentie van credit management

Uitbesteding debiteurenbeheer

Ondernemingen kunnen door het credit management goed te organiseren en door uitbesteding debiteurenbeheer een veel betere kredietwaardigheid hebben. Het directe effect daarvan is is dat er veel meer geld beschikbaar is voor de bedrijfsvoering. Credit management heeft niet alleen te maken met het debiteurenbeheer, al is dat er wel een belangrijk onderdeel van. De essentie van credit management steunt echter op nog twee pijlers, namelijk het beperken van de kredietrisico’s, de betalingstermijnen verkorten en de cashflow te vergroten. Bij veel bedrijven is de financiële administratie niet een taak die de hoogste prioriteit heeft. In dat geval is het de overweging waard om de uitbesteding debiteurenbeheer te overwegen.

Struisvogelgedrag

Ondanks dat dit erg negatief klinkt, doen veel bedrijven aan struisvogelgedrag als het om de debiteurenadministratie gaat. De volledige focus ligt op de productie, en dat gebeurt vaak in een goede harmonie met de opdrachtgever of de klant. Als zo’n klant voortdurend zijn facturen te laat betaalt heb je daar als ondernemer schade van. Desondanks wordt het heel moeilijk gevonden om zo’n klant of opdrachtgever daarop aan te spreken. Liever steekt men de kop in het zand, in de hoop dat de situatie gaat verbeteren. Door uitbesteding debiteurenbeheer zijn deze problemen echter binnen afzienbare termijn op te lossen.

Uitbesteding debiteurenbeheer

Nieuw regime

Door de debiteurenadministratie in handen te leggen van een professioneel bureau, zoals CBMK, kan een nieuw regime worden opgestart. Het bureau zal in gesprekken met de wanbetaler afspraken maken om zijn betalingsachterstand zo snel mogelijk in te lopen. Je hebt daar met je onderneming geen last van, want de gesprekken vinden plaats buiten jouw aandachtsveld om. Het harmonieuze overleg over de productie kan dus ongestoord doorgaan. Maar ondertussen heb je wel bereikt dat je kredietwaardigheid als bedrijf een stuk is verbeterd.