Tips voor wanneer je hulp nodig hebt bij het scheiden

Er voltrekt zich vaak het een en ander voordat het besluit om een scheiding aan te vragen genomen wordt. De scheiding zelf is vaak ook een lastige operatie waarin veel geregeld moet worden. Neem je tijd en maak bijvoorbeeld gebruik van een scheidingsmediator

Mediation voor het scheiden 

Mocht je het lastig vinden om goed te communiceren met je partner en veranderd een gesprek in een ruzie of vermijden jullie het contact, dan kan een mediator helpen om zaken geregeld te krijgen. Gemiddeld verloopt een scheiding sneller wanneer deze zich voltrekt met een mediator erbij. Deze persoon is onafhankelijk en wordt ingeschakeld wanneer beide  partners dit willen. Een mediator is het aanspreekpunt over technische aspecten van de scheiding, zoals regelgeving, financiële en emotionele zaken. Deze persoon weet dus wat er allemaal besproken moet worden en probeert zo goed mogelijk de belangen van beide personen te behartigen. Alle inbreng vanuit deze persoon is een advies en kan er niks opgelegd worden. 

Toegeven wanneer je hulp nodig hebt 

Je komt er vanzelf achter of je een scheiding soepel door gaat maken, wanneer je het lijstje af gaat met de zaken die geregeld moeten worden. Je moet dan bij jezelf nagaan of je in staat bent om zonder professionele hulp alle spullen te kunnen verdelen tussen jou en je partner, mogelijk een nieuw huis kan vinden, de verzekeringen en hypotheek regelen en bepalen wie alimentatie betaalt aan wie. Alles over scheiden helemaal doorgronden is dus lastig. Mensen die zouden kunnen helpen zijn advocaten, financieel adviseurs en bemiddelaars. 

Snel scheiden door bereid te zijn aan de ander toe te geven 

Mochten jullie er samen niet uitkomen en worden er mediators, advocaten en bemiddelaars ingeschakeld, dan zijn jullie gebaat bij een snelle scheiding. Hoe langer de gesprekken duren en de hoeveelheid werk die deze mensen erin steken omhoog gaat, des te duurder hun diensten worden. Gelukkig gaat een gemiddelde scheiding waarbij je op deze manier geholpen wordt  vaak sneller dan een echtscheiding zonder hulp, toch is  het ook verstandig om elkaar tegemoet te komen op een manier dat jullie beide bereid worden om waar nodig eisen te laten varen en aan de ander toe te geven. 

Rust nadat je alles over scheiden gehad hebt 

Tijdens het proces alles goed regelen is essentieel wanneer je achteraf geen gezeur meer aan je hoofd wilt hebben. Een verkeerde afspraak met je partner is lastig terug te draaien. Met de juiste adviseurs heb je echter alle gevolgen van de gemaakte afspraken al kunnen zien aankomen en kom je niet voor verrassingen te staan. Meer weten over de stappen die je moet doorlopen bij een scheiding? Lees dan het artikel ‘scheiden en dan’.