Wat is het nationaal programma onderwijs? 

Dat door door het coronavirus er leerachterstanden zijn ontstaan of dat bestaande leerachterstanden erger zijn geworden, is ook de overheid niet ontgaan. Om dit probleem aan te pakken zijn zij met een plan gekomen, het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma heeft eigenlijk als functie om zowel leerlingen en studenten, als docenten te ondersteunen in deze, op schoolgebied, lastige tijd. Om dit goed aan te pakken heeft de overheid hier dan ook acht en een half miljard euro voor uit de kast getrokken, een flink budget dus. 

Waarom het is bedacht

Het doel van het programma is dat, ondanks dat deze leerlingen les hebben gehad tijdens een pandemie, zij alsnog een volwaardig diploma krijgen en alle benodigde kennis hebben voor een vervolgstudie en de daarop volgende baan. Je zou dus erg goed kunnen zeggen dat deze acht en een half miljard een investering in de toekomst is. Iedere school krijgt een deel van dit bedrag. Met geld op zich kun je natuurlijk nog niks en daarom heeft de overheid ook een soort ‘’keuzemenu’’ aan interventies bedacht. Al deze mogelijke interventies kosten natuurlijk geld en dat kan dus gefinancierd worden door het extra gegeven geld. 

Hoe om te gaan met die programma

De beste optie van het keuzemenu is misschien wel inzetten op de zogeheten verbetercultuur. Dit is gebaseerd op constante feedback van iedereen, waarin iedereen voortdurend aangeeft wat er goed gaat en wat er beter zou kunnen. Dit wordt al veelvuldig toegepast in het buitenland en lijkt hier dan ook een groot succes. Dit succes komt doordat meer feedback over het onderwijs er natuurlijk voor zorgt dat het onderwijs ook meer op de leerling kan worden afgestemd. Naast dit afstemmen kun je bijvoorbeeld ook kijken naar toetsmethodes en manieren van lesgeven, waarin naast het plezier, ook de kwaliteit van onderwijs aanzienlijk wordt verbeterd. Omdat een bij een Integraal Kindcentrum school en alles daar omheen zo nauw verweven zijn, is het ook mogelijk om hier gebruik te maken van deze verbetercultuur. Dan wordt namelijk niet alleen het onderwijs zelf, maar ook alles om het onderwijs heen verbeterd. Dit leidt dan op zijn beurt natuurlijk weer tot nog betere schoolresultaten.